Ekspertyza budowlana – błędy przy murowaniu ścian

Zastanawiasz się, z czego wynikają błędy przy murowaniu ścian? Nieprawidłowości często wynikają z niedokładnego wykonania pierwszej warstwy. Dotyczy to przede wszystkim spoin cienkowarstwowych, ponieważ uniemożliwiają one wykonanie ewentualnych poprawek. Ekspertyza budowlana pomoże Ci dochodzić roszczeń o odszkodowanie. W tej sytuacji warto skorzystać z usług doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego, który wskaże błąd wykonawcy, a także określa prawdopodobną przyczynę i zakres napraw.

Ekspertyza budowlana – błędy wykonawcy

Ekspert przypomina, że podłoże powinno być równe i wypoziomowane. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed wilgocią. W tym celu warto użyć papy, która chroni przed podciąganiem wody z gruntu. Brak izolacji poziomej fundamentów prowadzi do przemieszczania się wilgoci na przegrody poziome budynku. Do osuszania ścian można wykorzystać iniekcję, która polega na wprowadzaniu we wcześniej przygotowane otwory specjalnego płynu. W ten sposób wypełnia się pory i kapilary materiału budowlanego.

Zastygnięta substancja tworzy skuteczną barierę dla wilgoci. Ściany można również osuszyć przy pomocy elektroosmozy, podczas której wykorzystuje się fale o odpowiedniej częstotliwości i natężeniu. W ten sposób wilgoć zostaje skierowana w dół. W ten sposób można trwale osuszyć:

  • ściany,
  • podłogi,
  • podwieszane sufity.

Jakie są najczęstsze błędy przy murowaniu ścian? 

Ekspertyza budowlana może wykazać, że wykonawca korzystał z kilku materiałów, w związku z tym różniły się one wymiarami i parametrami wytrzymałościowymi. Ekspert budowlany wymienia, jakie można popełnić błędy przy murowaniu ścian z cegły. Zdarza się, że ekipa budowlana korzysta tylko z jednej palety, podczas gdy powinna używać cegieł z przynajmniej trzech dostaw. Nie wpływa to, co prawda, na wytrzymałość konstrukcji, ale może sprawić, że poszczególne warstwy różnią się kolorem. 

Jak stwierdzić przyczyny pękania ścian? W takiej sytuacji przydaje się ekspertyza budowlana. Pamiętaj, żeby jej wykonanie powierzyć osobie, która ma stosowne uprawnienia. Zwróć też uwagę na doświadczenie rzeczoznawcy, dzięki czemu zyskujesz pewność, że wskaże wszystkie błędy popełnione przy murowaniu ścian.

Przyczyny uszkodzeń murów – ekspertyza budowlana

Błędy przy murowaniu ścian mogą być również spowodowane źle dobraną zaprawą. Rzeczoznawca budowlany radzi, aby wybrać produkt, który cechuje się wyższą nasiąkliwością, a mniejszą wytrzymałością niż zastosowane elementy murowane. Dzięki temu cegły nie będą kruszyły się zimą. Ekspert przypomina, że naprawa ubytków w zniszczonych cegłach jest trudniejsza niż wypełnienie spoin. 

Nieodpowiednia zaprawa przyczynia się do powstawania mostków termicznych, co może prowadzić do zawilgocenia stan. To z kolei zwiększa ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Zanim wybierzemy zaprawę, zastanówmy się, czy chcemy jej użyć do materiałów ceramicznych, czy chłonnych. 

Jakie błędy może ujawnić ekspertyza budowlana

Czasami ekipy nieprawidłowo przewiązują elementy murowe, co może przyczynić się do ich zarysowania. W takiej sytuacji zwiększa się ryzyko pęknięcia murów, a to z kolei obniża odporność ogniową i izolacyjność akustyczną przegrody. Rzeczoznawca podkreśla, że naprawa jest problematyczna i czasochłonna.

Rzeczoznawca budowlany wyjaśnia, że błędy przy murowaniu ścian są niejednokrotnie wynikiem prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nie powinno wystawiać się niezabezpieczonych murów na działanie deszczu i niskich temperatur. Może to bowiem doprowadzić do nieprawidłowego wiązania i twardnienia. Z drugiej strony, wysokie temperatury przyczyniają się do zbyt szybkiego odparowywania wody, co może skutkować do pękania zaprawy i większej podatności na rozwarstwianie.

Niekiedy ekspertyza budowlana wskazuje, że wykonawca źle wypełnił spoiny pionowe i poziome, co doprowadziło do powstania mostków termicznych. To oznacza, że izolacja termiczna ścian jest nieszczelna. Ponadto szczeliny wpłynęły niekorzystnie na poziom ochrony przed hałasem, a także pogorszyły odporność ogniową. Nieprawidłowe wykonanie spoin obniża parametry wytrzymałościowe muru, w konsekwencji na ścianach mogą pojawić się pęknięcia i rysy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 13 =